تبلیغات
هزار ریال - اقدام ساركوزي در اخراج خبرنگار ايراني احمقانه بود

اقدام ساركوزي در اخراج خبرنگار ايراني احمقانه بود

شنبه 6 فروردین 1390  12:51 ب.ظ

«آلن گرش» با اشاره به عملکرد مستقل كامران نجف زاده و اطلاع از محدودیت هایی که برای وی از سوي دولت فرانسه ايجاد شده بود تاکید کرد: متاسفم که بگویم روابط سیاسی دو کشور موجب این فشارها بر خبرنگار ایرانی شده است.

منبع:
http://www.tabnak.ir