تبلیغات
هزار ریال - گفتم داربی حتما برنده داشته باشد!

گفتم داربی حتما برنده داشته باشد!

شنبه 6 فروردین 1390  11:59 ق.ظ

«من دیگر به ناکامی های فوتبال عادت کردم.» کفاشیان این جمله را می گوید و می خندد. یکی از آن خنده های اساسی معروفش.

منبع:
http://www.tabnak.ir